85.000 kr for budgetseminar.

oktober 14th, 2010 af admin No comments »

Det kostede Halsnæs Kommune 85.000 kr af afholde budgetseminar i Jægerspris!

Jeg vil gerne stille Borgmester Helge Friis følgende spørgsmål:

1. Hvorfor afholdt man det ikke på Rådhuset som har de nødvendige lokaler m.v. man kunne indtage måltiderne i kantinen, som har kok ansat (kantinen giver alligevel ca. 6.000 kr.  i underskud om dagen)?

2. Hvis man ville holde det “ ude i byen”, hvorfor holdt man det så ikke på  f.eks på Toruplund eller Lisegården?

Så var pengene dog blevet hos et lokalt firma?

Med venlig hilsen

Ole Donner,

Dyr kantine.

september 27th, 2010 af admin 1 comment »

Rådhusets kantine koster hvert år skatteborgerne 1.6 millioner, eller ca 6.ooo kr hver dag den har åbent.

Priserne i kantinen er små, lækker frokostbuffet kr. 27,oo frugt kr. 2,50, Morgenbrød kr. 3,00, Gratis the og kaffe.

Jeg vil gerne spørge Helle Lunderød om hun mener disse priser er “markedspriser” eller hun mener at de er  “konkurrence forvridende”

Ovenstående priser fremgår af det svar jeg har fået fra kommunen.

Med venlig hilsen

Ole Donner

Kommunen “sparer”

september 1st, 2010 af admin 5 comments »

 

Kommunen ”sparer”

Byrådet har i lang tid vist deres ”spare iver”, dog ikke når det gælder dem selv og administrationen. I sidste uge var byrådet sammen med en række embedsmænd på et budgetseminar i to dage.

Seminaret kunne være afholdt i Rådhusets meget velegnede lokaler og man kunne indtage maden i kantinen.

Byrådet valgte dog at tage til Jægerspris i lejede lokaler, med overnatninger og fuld forplejning .

Jeg er klar over at det ikke er et stort beløb man taler om, men med den ”nidkærhed” man ellers anvender overfor borgerne, vil jeg gerne kende beløbet på disse omkostninger. Ifølge lov om offentlighed i forvaltningen har alle borgere ret til at få disse oplysninger.

Jeg har derfor stillet følgende spørgsmål til kommunen:

Læs mere på min blog: Donner.dk

”Jeg vil gerne have oplysning om de samlede omkostninger for kommunen i forbindelse med det afholdte budgetseminar i sidste uge.

Jeg vil gerne have oplysning om:

Antal politikere.

Antal medarbejdere.

Prisen for leje af lokaliteter.

Prisen på overnatningerne

Prisen for forplejning, rejseomkostninger m.v.”

 

Med venlig hilsen

Ole Donner

 Kommunens svar offentliggøres her.

Kantinedrift på Rådhuset i Frederiksværk.

august 25th, 2010 af admin 2 comments »

En måned efter indførelse af brugerbetaling på Paraplyen er Byrådet nu i gang med at lukke cafe-driften samme sted,  evt. erstatte den med en kaffeautomat.

Det har fået mig til i henhold til forvaltningsloven at stille følgende spørgsmål til Byrådet:

”Jeg vil gerne have oplyst hvor meget det koster Halsnæs Kommune  at have kantinedrift på Rådhuset i Frederiksværk.

Jeg vil gerne have oplyst omkostningerne til:

Lønninger, rengøring m.v.

Indkøb af madvarer m.v

Indtægter ved salg  (Prisliste for salg i kantinen)

Oplysning om hvor stor en del af underskuddet der vedrøre bespisning af mødedeltagere.

Hvor stor en del af underskuddet omfatter salg til personale.”

Med venlig hilsen

Ole Donner

Læs mere på min blog: Donner.dk

——————–

Yderligere kommentarer:

Jeg synes det er uanstændigt at Byrådet nu en måned efter indførelse af brugerbetaling og nedskæring på 30% i budgettet nu fortsætter jagten på Paraplyen.

Man overvejer at indsætte kaffeautomater i stedet for personale!

Det må medføre at vi må have oplyst hvad kantinedriften koster på Rådhuset i Frederiksværk.

Jeg synes det er godt med en kantine for personalet, men hvad koster det?

Folk der er på arbejde kan jo have madpakker med, ellers må de betale kostprisen.

På Paraplyen er der tale om pensionister, heruner enlige mænd som ikke kan lave mad.

Mange ældre mødes og har et socialt samvær på Paraplyen.

Lad os få en oversigt over omkostningerne.

Kommunens svar offentliggøres her.

Med venlig hilsen

Ole Donner

Byråds frådseri.

april 9th, 2010 af admin 2 comments »

Der har været afholdt årsmøde i Kommunernes Landsforening.
Halsnæs Kommune kunne vælge fire delegerede med stemmeret.
Byrådet valgte at sende ikke fire men sytten medlemmer!!
Altså 4 + 13 turister uden stemmeret!
Samlet udgift ifølge kommunens egne bilag var kr. 101.000
Hvis Byrådet nu vælger at vedtage en brugerbetling på Paraplyen på 100 kr om måneden for hver pensionist fra 1 juli, så vil en sådan brugerbetaling resten af året ikke kunne dække det overforbrug byrådet har haft på denne tur.
Til næste år hvor beløbet betales i 12 måneder vil man måske kunne samle et beløb så alle byrådets medlemmer kan komme med til næste år.
Ellers må Byrådet overveje at øge brugerbetalingen på Paraplyen.

Læs mere om turen på min blog: Donner.dk

Med venlig hilsen
Ole Donner

Uddybende forklaring på mit læserbrev:
Det ser mærkeligt ud, at Halsnæs Byråd skærer ned på servicen overfor borgerne, når byrådets medlemmer samtidig frådser med pengen til egne fornøjelser.

 Der er ingen sammenhæng i at sende fire delegerede, samt 13 personer på turisttur til Ålborg, når man samtidig overvejer at pålægge kommunens pensionister en brugerbetaling på 100 kr. pr måned. Det er mange penge for de pensionister der kun har deres folkepension, men det tænker byrådsmedlemmerne åbenbart ikke på.

Man tænker heller ikke på de kontakter der knyttes på Paraplyen, der kommer mange enlige pensionister, nogle for at spise, andre for at deltage i de forskellige aktiviteter.

Denne sociale kontakt er medvirkende til, at de ikke sidder hjemme og får brug for hjemmehjælp på et langt tidligere tidspunkt.
Jeg anmodede om aktindsigt i ovennævnte tur, jeg fik ikke alle bilagene som lovet, men oplyst bl.a at der var følgende udgifter. Transport kr. 18.000, tilmeldingsgebyr pr person kr. 2.800, overnatning kr. 2.310 kr.

Ny benzintank.

februar 24th, 2010 af admin 1 comment »

Et flertal i Halsnæs Byråd har givet tilladelse til en ny benzintank i Karsemose ved Købmand Bahr. Det gamle Byråd sagde nej sidste efterår.

Efter Socialdemokratiet har mistet sit absolutte flertal er det nu muligt at

undgå at borgmesteren bestemmer det hele, han skal først spørge SF om lov. Hurra for demokratiet.

Imod tilladelsen stemte borgmesteren, Helle Lunderød og Verner Jensen.

For år tilbage søgte Kvickly om et tankanlæg midt i byen, alle socialdemokraterne stemte for at give tilladelse – og de bekræftede på et spørgsmål fra mig, at de alle var medlemmer i Kvickly!

Læs mere på min blog: Donner.dk

Med venlig hilsen

Ole Donner.

Uddybende forklaring på mit læserbrev:

Beslutningen om en ny benzintank viser, at der nu kan være muligheder for at demokratiet i enkelte tilfælde vil kunne virke i Halsnæs Byråd.

Efter at Socialdemokratiet har mistet sit absolutte flertal er det nødvendigt for borgmesteren på spørge Socialistisk Folkeparti om lov, inden han egenhændigt kan træffe beslutninger.

Beslutningen om et nyt tankanlæg ved Købmand Bahr kan begrundes i at der er meget trafik og langt til nærmeste tank.

Da Kvickly i sin tid søgte om det samme var der argumenter imod at nedlægge en hel del parkeringspladser, og man påpegede at der er tankanlæg ved rundkørslen, på Åsebro og i Kregme.

Der så man betydningen af at det var “vennerne”, der søgte om tilladelse.

Med venlig hilsen

Ole Donner.

Tryk på knappen “ingen kommentarer” og skriv din kommentar.

Tåbelighederne fortsætter.

februar 10th, 2010 af admin 1 comment »

Alle byrådsmedlemmerne i Halsnæs Kommune var enige om at tåbelighederne i Kregme Syd skal fortsætte.

Man kan ikke sælge de dyre grunde i området, derfor har man nu igen nedsat prisen med 200.000, men samtidig har man vedtaget at alle de nye huse skal opføres som lavenergihuse, hvilket formentlig vil betyde en fordyrelse af byggerierne på langt over 200.000.

Hvem andre end byrådsmedlemmerne tror at det vil sætte gang i salget?

Byrådet skylder borgerne en forklaring på hele det økonomiske kaos der er opstået omkring etableringen af Kregme Syd.

Borgmesterens svar på sådanne spørgsmål er altid: “Der et regeringens skyld”, men det er ikke tilfældet i denne sag.

Læs mere om mine forslag på min blog:  Donner.dk

Med venlig hilsen

Ole Donner.

Uddybende forklaring på mit læserbrev:

Byrådet skylder borgerne en forklaring på, hvad hele dette projekt har kostet indtil nu.

Vi vil gerne vide, hvad der er brugt til:

Køb af arealet – udstykningsomkostninger til landinspektør – arkitekthonorarer – udarbejdelse af lokalplaner – tilslutningsbidrag til vandværk, el-tilslutning, kloaktilslutning. – etablering af veje  – fortove  – etablering af gadelys – salgsomkostninger til de mange salgsfremstød – annoncer – ejendomsmæglere – konsulenter  - åben hus arrangementer. Hvor meget er der betalt i erstatninger til de to tre grundejere der har købt til den høje pris. (de har jo haft en garanti for at alle grunde skulle sælges til de helt urealistiske priser der blev fastsat fra starten.) Har der været kommunale udgifter til den rundkørsel der er etableret?

Byrådet burde oplyse borgerne om alle de udgifter der har været og fortsat er ved denne kæmpemæssige investering som blev vedtaget med 14 stemmer for og mig som den eneste imod.

Jeg foreslog forsigtigt at man udstykkede og byggemodnede 10 grunde i det ene hjørne, for at se om det var muligt at sælge dem.

Der burde også laves en opgørelse over mellemregnskabet mellem kommunen vandværket, elselskabet og kloakforsyningen.

Det værste ved hele denne sag er, at man i flere år regnede ind i budgettet at alle grundene ville være solgt over en toårig periode, og at alle disse familier, ville have en gennemsnits indtægt på over 500,000, hvor der skulle betales kommuneskat af, ligesom der skulle betales ejendomsskatter, alle disse indtægter er ikke kommet, og det er stærkt medvirkende til kommunens håbløse økonomi.

Men som borgmesteren gentagende gange siger:

“Det er regeringens skyld”

Lad os få de rigtige oplysninger på bordet!

Med venlig hilsen

Ole Donner.

Tryk på knappen “no comments” og skriv din kommentar.